CHẾ ĐỘ - CHÍNH SÁCH

ĐƠN ĐĂNG KÝ SINH VIÊN THUỘC DIỆN ƯU ĐÃI - NĂM HỌC 2016-2017 (ĐĂNG KÝ TẠI LỚP)

9/29/2016 9:13:14 AM
Lớp trưởng download mẫu đơn này cho các bạn sinh viên đăng ký, sau đó xác nhận và nộp tại Phòng Công tác sinh viên.
Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Công tác sinh viên- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình