SINH VIÊN NƯỚC NGOÀI

Một số hình ảnh hoạt động của Sinh viên CHDCND Lào.

11/21/2014 2:00:32 PM
Đại diện Lưu HS - SV Lào tại trường Đại học Quảng Bình tặng hoa chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20 -11.ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Công tác sinh viên- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình