NỘI QUY - QUY CHẾ

Quy chế 42 - Học sinh, Sinh viên.

3/3/2014 4:07:09 PM
Quy chế Học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy (Ban hành kèm theo Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo). Xem chi tiết ở tệp tin đính kèm.
Những tệp tin đính kèm:
Các Tin đã đăng

  Hướng dẫn xét học bổng KKHT 10/24/2012 9:33:03 AM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Công tác sinh viên- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình