ĐIỂM RÈN LUYỆN

THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT ĐIỂM RÈN LUYỆN HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2015-2016

4/1/2016 9:52:47 AM
GVCN nộp toàn bộ hồ sơ xét ĐRL của lớp và File cho Phòng CTSV(qua đ/c Đinh Nhật Huy qua Email: nhathuyctsv@gmail.com. DĐ: 0915626267) sau khi có điểm tổng kết học kỳ I, năm hoc 2015 – 2016 từ Phòng Đào tạo một tuần.
Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Công tác sinh viên- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình