CHẾ ĐỘ - CHÍNH SÁCH

Thông báo V/v xét trợ cấp xã hội và miễn giảm học phí cho sinh viên năm học 2015 - 2016.

8/24/2015 3:58:06 PM
Thông báo V/v xét trợ cấp xã hội và miễn giảm học phí cho sinh viên năm học 2015 - 2016.Xem thông báo và Lấy biểu mẫu ở file đính kèm.
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Công tác sinh viên- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình