CHẾ ĐỘ - CHÍNH SÁCH

Thông báo V/v xét trợ cấp xã hội và miễn giảm học phí cho sinh viên năm học 2016 - 2017.

9/23/2016 10:47:08 AM
Thông báo V/v xét trợ cấp xã hội và miễn giảm học phí cho sinh viên năm học 2016 - 2017.
Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Công tác sinh viên- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình