CHẾ ĐỘ - CHÍNH SÁCH

Thông báo về việc nộp, xác nhận, trả sổ ưu đãi GDĐT cho Sinh viên để hưởng chế độ ưu đãi năm học 2014 - 2015.

9/4/2014 10:48:02 AM
Thông báo về việc nộp, xác nhận, trả sổ ưu đãi GDĐT cho Sinh viên để hưởng chế độ ưu đãi năm học 2014 - 2015.
Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Công tác sinh viên- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình