ĐIỂM RÈN LUYỆN

Thông báo về việc xét điểm rèn luyện đối với sinh viên hệ liên thông chính quy học tại Trường học kỳ I, năm học 2013-2014

1/14/2014 2:04:58 PM
Thông báo về việc xét điểm rèn luyện đối với sinh viên hệ liên thông chính quy học tại Trường học kỳ I, năm học 2013-2014.
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Công tác sinh viên- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình