GIỚI THIỆU PHÒNG CTSV

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

8/27/2020 10:07:05 AM

Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Quảng Bình thành lập ngày 22 tháng 01 năm 1999 và được thành lập lại ngày 22 tháng 12 năm 2007 khi Thủ tướng Chính phủ ra quyết định thành lập Trường Đại học Quảng Bình ngày 24 tháng 10 năm 2006.

         Mục tiêu hướng vào việc thực hiện mục tiêu đào tạo chung: Hình thành nhân cách, phẩm chất và năng lực công dân; đào tạo sinh viên trở thành những công dân giàu lòng nhân ái, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, sống lành mạnh, có kiến thức khoa học, công nghệ, kỹ năng nghề nghiệp, có sức khỏe, góp phần làm cho dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

          Chức năng và nhiệm vụ chính là tham mưu cho Ban Giám hiệu nhà trường về công tác chính trị tư tưởng, công tác quản lý sinh viên theo nội dung được quy định tại các Quyết định số 42/GD- ĐT ngày 13 tháng 8 năm 2007, Thông tư 10/GD-ĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo và Quy chế Công tác sinh viên hệ chính quy Trường Đại học Quảng Bình (Ban hành kèm theo Quyết định số 517 /QĐ- ĐHQB  ngày 7  tháng năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình); Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định số 1707/QĐ-ĐHQB ngày 24 tháng 10 năm 2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình.

          Đội ngũ cán bộ của Phòng có 11 người, trong đó về chuyên môn có 01 NCS, 01 thạc sỹ và 9 cử nhân; Chi bộ Phòng CTSV có 7 đảng viên; Trình độ lý luận chính trị: cao cấp: 01; sơ cấp: 10.

          Thành tích đã đạt:

        - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước liên tục trong các năm học  2004 - 2005; 2006 - 2007; 2007 - 2008.

         - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình tặng bằng khen vì đã có thànhtích xuất sắc trong công tác thực hiên chương trình tín dụng đối với học sinh, sinh viên giai đoạn 2007 - 2012.

         - Năm 2014 Phòng CTSV được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình tặng Cờ "Đơn vị thi đua xuất sắc" năm học 2013 - 2014 và Bằng khen vì đã có thành tích trong tham gia các hoạt động 410 năm hình thành Tỉnh Quảng Bình 1604 - 2014.

         - Bộ GD và ĐT tặng Bằng khen vì đã có thành tích trong công tác quản lý giáo dục HSSV giai đoạn 2002 - 2005 và Bằng khen giai đoạn 10 năm Đại học Quảng Bình 2006 - 2016

         - Nhiều năm liền được TW Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng nhiều bằng khen và tỉnh Hội tặng nhiều giấy khen.

         - Đảng ủy Trường Đại học Quảng Bình tặng Giấy khen vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

         - Trường Đại học Quảng Bình tặng Giấy khen liên tục các năm 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012...

          - Một số cá nhân trong Phòng đã nhận được nhiều Kỷ niệm chương, Bằng khen của các cấp, các ngành trao tặng vì đã có nhiều đóng góp xuất sắc trong các phong trào thi đua.

     Địa chỉ liên hệ : Dãy nhà E - Trường Đại Học Quảng Bình.

                                 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Tỉnh Quảng Bình.

 
 

Điện thoại : 0232.3819.123

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Công tác sinh viên- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình