GIỚI THIỆU PHÒNG CTSV

HỘI NGHỊ CC,VC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2019 - 2020

9/10/2019 3:22:35 PM

Ngày 05/9/2019 tại phòng họ tầng 3, Phòng Công tác sinh viên đã tổ chức thành công Hội nghi Công chức, 

viên chức và người lao động, năm học 2019 - 2020

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Công tác sinh viên- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình