ALBUM HOẠT ĐỘNG

ĐẠI HỘI CHI BỘ

6/28/2017 9:08:00 AM
Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 44-KH/ĐU, ngày 28/02/2017 của Đảng ủy Trường Đại học Quảng Bình về việc đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017 - 2020 và các văn bản hướng dẫn của Đảng cấp trên, ngày 20/04/2017 Chi bộ Phòng Công tác Sinh viên đã tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 với tinh thần Đoàn kết, Trí tuệ, Đổi mới, Phát triển!

Một số hình ảnh của Đại hội:

Đ/c Hoàng Dương Hùng - Bí thư Đảng bộ Trường Đại học Quảng Bình phát biểu chỉ đạo

Đ/c Vương Kim Thành - Bí thư chi bộ nhiệm kỳ  2015 - 2017 đọc báo cáo tổng kết

Đ/c Nguyễn Phương Văn - Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017 trình bày tại đại hội

Bầu cử BCH Chi bộ phòng Công tác sinh viên nhiệm kỳ 2017 - 2020

Đ/c Hoàng Dương Hùng tặng hoa cho BCH Chi bộ phòng Công tác sinh viên nhiệm kỳ 2017-2020

Toàn thể Công đoàn phòng Công tác sinh viên

                                                                                                                                                                           Phòng Công tác sinh viên!

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Công tác sinh viên- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình