ĐỀ THI

ĐỀ THI BÀI VIẾT THU HOẠCH TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSV NĂM HỌC 2016 - 2017 DÀNH CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC CÁC KHÓA 56,57,58 VÀ CAO ĐẲNG CÁC KHÓA 57,58 VÀ HỆ LIÊN THÔNG KHÓA 59.

10/2/2017 2:34:46 PM
HẠN CUỐI NỘP BÀI THI: THỨ 5, NGÀY 05/10/2017
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH
PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN
        
       Đề thi bài viết thu hoạch tuần sinh hoạt công dân HSSV năm học 2017 - 2018 dành cho sinh viên đại học và cao đẳng các khóa 56, 57 và 58 và sinh viên Liên thông Khóa K59.
 
Câu 1: (5 điểm): Quy định đối với bạn đọc và các bước thực hiện khi truy cập hệ thống và tra cứu tài liệu tại Trung tâm học liệu?
 
Câu 2: (5 điểm): Hãy cho biết sứ mạng, tầm nhìn của Trường Đại học Quảng Bình. Là sinh viên Trường Đại học Quảng Bình anh/chị cần phải làm gì để đạt kết quả học tập tốt và góp phần xây dựng nhà trường ngày càng phát triển?
 
 

 

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Công tác sinh viên- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình