CHẾ ĐỘ - CHÍNH SÁCH

ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN GIẢM HỌC PHÍ

9/29/2016 10:59:02 AM
Kèm theo thông tư liên tịch số 19/2016/TTLT-BGD&ĐT-BTC-BLĐTB&XH Sinh viên doawnload mẫu này, khai và xác nhận tại Khoa, sau đó về nộp tại Phòng Công tác sinh viên.
Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Công tác sinh viên- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình