ĐỀ THI

Đề thi bài viết thu hoạch tuần sinh hoạt công dân HSSV năm học 2014 - 2015.

9/21/2014 4:20:46 PM
Đề thi bài viết thu hoạch tuần sinh hoạt công dân HSSV năm học 2014 - 2015. Dành cho sinh viên năm thứ nhất:


TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH
PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN
       
        Đề thi bài viết thu hoạch tuần sinh hoạt công dân HSSV năm học 2014 - 2015.


                    1. Dành cho sinh viên năm thứ nhất:
           Anh (chị) hãy cho biết tại chương II, Điều 5 và 6 của Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 42/2007/ QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo gọi tắt là Quy chế 42 thì HSSV (học sinh sinh viên) có những nghĩ vụ nào và các hành vi HSSV không được làm là gì?
           Là sinh viên anh (chị) làm gì để góp phần xây dựng Trường Đại học Quảng Bình đảm bảo an ninh, trật tự trường học?

      Yêu cầu sinh viên viết bài trên Giấy thi (theo mẫu của Bộ GD-ĐT), viết tay không đánh máy hay photo.
Những tệp tin đính kèm:
Các Tin đã đăng
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Công tác sinh viên- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình