ĐỀ THI

Đề thi bài viết thu hoạch tuần sinh hoạt công dân HSSV năm học 2014 - 2015 dành cho các khóa giữa.

10/27/2014 9:06:09 AM
Đề thi bài viết thu hoạch tuần sinh hoạt công dân HSSV năm học 2014 - 2015 dành cho các khóa giữa.


TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN
       
       Đề thi bài viết thu hoạch tuần sinh hoạt công dân HSSV năm học 2014 - 2015.
               1. Dành cho sinh viên các khóa (đh khóa 54, đh khóa 55, cđ khóa 55):

      Là sinh viên trường Đại học Quảng Bình, Anh (chị) làm gì để đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội ?

      Yêu cầu sinh viên viết bài trên Giấy thi (theo mẫu của Bộ GD-ĐT), viết tay không đánh máy hay photo.
Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Công tác sinh viên- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình