ĐỀ THI

Đề thi bài viết thu hoạch tuần sinh hoạt công dân HSSV năm học 2015 - 2016 dành cho các khóa giữa và khóa cuối!

11/3/2015 10:19:49 AM
Đề thi bài viết thu hoạch tuần sinh hoạt công dân HSSV năm học 2015 - 2016 dành cho các khóa giữa và khóa cuối (ĐH khóa 54, ĐH khóa 55, ĐH khóa 56, CĐ khóa 55, CĐ khóa 56):


TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH
PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN
        
       Đề thi bài viết thu hoạch tuần sinh hoạt công dân HSSV năm học 2015 - 2016. 
                Câu 1: Tại sao công tác tuyên truyền đạo đức, lối sống cho sinh viên lại rất  quan trọng?
                  Câu 2: Anh (chị) hãy nên các biện pháp hiệu quả nhằm nâng cao đạo đức,
 lối sống cho sinh viên Trường Đại học Quảng Bình.

      Yêu cầu sinh viên viết bài trên Giấy thi (theo mẫu của Bộ GD-ĐT), viết tay không đánh máy hay photo.
Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Công tác sinh viên- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình