ĐỀ THI

Đề thi bài viết thu hoạch tuần sinh hoạt công dân HSSV năm học 2015 - 2016 dành cho sinh viên Khóa 57

11/3/2015 10:35:02 AM
Đề thi bài viết thu hoạch tuần sinh hoạt công dân HSSV năm học 2015 - 2016 dành cho sinh viên Khóa 57.

      

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH
PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN
        
       Đề thi bài viết thu hoạch tuần sinh hoạt công dân HSSV năm học 2015 - 2016 dành cho sinh viên Khóa 57.
                Câu 1: Anh (chị) nêu nội dung Điều 6 - Chương II - Quy chế HSSV các trường ĐHCĐ và TCCN hệ chính quy (Ban hành theo QĐ số 42/2007/QĐ-BGD&ĐT).
                  Câu 2: Là sinh viên Đại học Quảng Bình anh (chị) làm gì để góp phần đảm bảo an ninh trật tự trường học nhằm xây dựng Nhà trường ngày càng phát triển.

      Yêu cầu sinh viên viết bài trên Giấy thi (theo mẫu của Bộ GD-ĐT), viết tay không đánh máy hay photo.
Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Công tác sinh viên- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình