ĐỀ THI

Đề thi bài viết thu hoạch tuần sinh hoạt công dân HSSV năm học 2016 - 2017 dành cho sinh viên đại học và cao đẳng các khóa 55,56 và 57

11/15/2016 3:35:20 PM
HẠN CUỐI NỘP BÀI THI: THỨ 3, NGÀY 22/11/2016: Lớp trưởng đến phòng Công tác sinh viên để nhận giấy thi!
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH
PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN
        
       Đề thi bài viết thu hoạch tuần sinh hoạt công dân HSSV năm học 2016 - 2017 dành cho sinh viên đại học và cao đẳng các khóa 55,56 và 57.
                Tại sao công tác tuyên truyền đạo đức, lối sống cho sinh viên lại rất quan trọng? Anh (chị) hãy nêu các biện pháp hiệu quả nhằm nâng cao đạo đức, lối sống cho sinh viên trường Đại học Quảng Bình.
Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Công tác sinh viên- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình