ĐỀ THI

Đề thi bài viết thu hoạch tuần sinh hoạt công dân HSSV năm học 2016 - 2017 dành cho sinh viên đại học và cao đẳng các khóa 58

11/15/2016 3:35:04 PM
HẠN CUỐI NỘP BÀI THI: THỨ 3, NGÀY 22/11/2016: Lớp trưởng đến phòng Công tác sinh viên để nhận giấy thi!
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH
PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN
        
       Đề thi bài viết thu hoạch tuần sinh hoạt công dân HSSV năm học 2016 - 2017 dành cho sinh viên đại học và cao đẳng các khóa 58.
               ĐẠI HỌC:
Câu 1: Anh chị hãy nêu nội dung Điều 6 - Chương II - Thông tư số 10/2016-BGD&ĐT, ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ban hành quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy?
Câu 2: Là sinh viên Trường Đại học Quảng Bình, anh (chị) làm gì để góp phần tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho bản thân?
 CAO ĐẲNG:
Câu 1: Anh chị hãy nêu nội dung Điều 6 - Chương II - Quy chế HSSV các trường ĐHCĐ và TCCN hệ chính quy (Ban hành kèm theo quyết định số 42/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 13 tháng 8 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)?
Câu 2: Là sinh viên Trường Đại học Quảng Bình, anh (chị) làm gì để góp phần tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho bản thân?
Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Công tác sinh viên- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình