THÔNG BÁO

KẾ HOẠCH VỀ VIỆC TỔ CHỨC KHÁM SỨC KHỎE TỰ NGHUYỆN CUỐI KHÓA CHO HSSV NĂM HỌC 2013 - 2014

6/25/2014 5:18:08 PM
Kế hoạch về việc tổ chức khám sức khỏe tự nguyện cuối khóa cho HSSV năm học 2013 - 2014
Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Công tác sinh viên- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình