THÔNG BÁO

LỊCH HỌC TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG CÁC KHÓA 55,56,57,58, NĂM HỌC 2016-2017

3/23/2017 9:19:58 AM
LỊCH HỌC TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG CÁC KHÓA 55,56,57,58, NĂM HỌC 2016-2017.
Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Công tác sinh viên- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình