GIỚI THIỆU PHÒNG CTSV

MẪU HỒ SƠ SINH VIÊN

9/20/2019 9:01:03 AM
Các lớp trưởng tải mẫu về, điền đầy đủ thông tin (không được bỏ sót mục nào), sau đó gửi về địa chỉ mail: huydn@quangbinhuni.edu.vn
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Công tác sinh viên- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình