GIỚI THIỆU PHÒNG CTSV

MẪU THÔNG TIN SINH VIÊN

9/11/2019 9:11:05 AM
Lớp trưởng tải file về, điền đầy đủ thông tin và gửi vào gmail: tuyennguyendhqb@gmail.com. Hạn cuối: 20/9/2019
Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Công tác sinh viên- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình