BẢO HIỂM

Mẫu đăng ký BHTT Sinh viên.

9/14/2015 2:57:29 PM
Sinh viên download file đính kèm,điền đầy đủ thông tin theo mẫu. Sau đó gửi file qua Email: huymusician@gmail.com và nộp bản giấy về phòng CTSV. Hạn cuối nộp vào ngày 20/9/2019.
Những tệp tin đính kèm:
Các Tin đã đăng

  Mẫu đăng ký BHYT và BHYT cận nghèo. 3/9/2015 3:26:17 PM

  Mẫu đơn cấp lại thẻ bảo hiểm Y tế. 11/24/2014 9:35:59 AM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Công tác sinh viên- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình