GIỚI THIỆU PHÒNG CTSV

Mẫu kiểm tra giảng đường

11/2/2020 9:26:07 AM
Lớp trưởng tải mấu này về tập hợp vi phạm từng tháng, ghi rõ cụ thể những người vi phạm! Cuối tháng nộp bản cứng về phòng Công tác sinh viên!
Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Công tác sinh viên- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình