GIỚI THIỆU PHÒNG CTSV

PHIẾU QUẢN LÝ THÔNG TIN SINH VIÊN

1/9/2018 2:52:45 PM
Lớp trưởng tải File Word về, điền thông tin theo mẫu, sau đó gửi một bản mềm về Email: nhathuyctsv@gmail.com và một bản cứng về phòng Công tác sinh viên. Hạn cuối nộp vào ngày 30/05/2018.
Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Công tác sinh viên- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình