PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

Phân công nhiệm vụ Phòng Công tác Sinh viên - Trường Đại học Quảng Bình

3/7/2017 3:51:50 PM
Phân công nhiệm vụ Phòng Công tác Sinh viên, Trường Đại học Quảng Bình
       I. Lãnh đạo Phòng:
TRƯỞNG PHÒNG - BÍ THƯ CHI BỘ
ThS. VƯƠNG KIM THÀNH

                                                                                      

      - Phụ trách chung;
- Tổng hợp báo cáo định kỳ công tác của Phòng cho BGH và lên kế hoạch công tác theo chủ đề, chủ điểm toàn bộ công việc của Phòng, theo chức năng nhiệm vụ;
     - Trực tiếp phụ trách công tác chính trị tư tưởng và các chế độ chính sách của sinh viên, phụ trách Khen thưởng, Kỷ luật trong sinh viên;
     - Chủ tịch Hội chữ thập đỏ.
ThS. Vương Kim Thành 
Điện thoại : 0905.047.377
Email: vuongthanhqb@gmail.com
           thanhvk@quangbinhuni.edu.vn
 

 

P. TRƯỞNG PHÒNG 
ThS. NGUYỄN THỊ TUYẾN
                  - P. Trưởng phòng
- Phụ trách Phòng trong thời gian Trưởng phòng đi vắng;
- Phụ trách quản lý sinh viên (nội trú, ngoại trú,...);
- Theo dõi phát triển Đảng trong sinh viên;
- Phối  hợp  với Đoàn TN, Hội SV và TT HTSV - QHDN  trong 
quản  lý  sinh  viên;
- Phụ trách các hoạt động lớn của sinh viên trong và ngoài
Nhà trường.
ThS.Nguyễn Thị Tuyến
Điện thoại: 0913.336.880
Email:tuyennguyendhqb@gmail.com   
          tuyennt@quangbinhuni.edu.vn      
    
        II. Cán bộ của Phòng :
CHUYÊN VIÊN
1. CN: NGUYỄN VŨ NGỌC
               - Phụ  trách  công tác văn phòng; Báo  cáo tổng hợp, thống kê  các
số liệu có  liên  quan  đến  sinh viên, phụ  trách  công  tác  vay  vốn 
và  tín  dụng;  theo  dõi  chế  độ  nghỉ  phép;  giấy  giới  thiệu;  giấy 
xác nhận của sinh viên.
- Quản lý hồ sơ học bổng Happel.
- Theo   dõi   các   hoạt    động   của   Khoa   Nông  -  Lâm  -  Ngư, 
Khoa Khoa học - Xã hội.
 
CN. Nguyễn Vũ Ngọc
Điện thoại: 0941827676 
Email: ngoc.ctsv@gmail.com
           ngocnv@quangbinhuni.edu.vn

 

 

CHUYÊN VIÊN
2. CN: HOÀNG THỊ OANH
 
  - Phụ  trách  HBKKHT,  TCXH,  chính  sách  xã  hội,  thi   đua, khen thưởng cá nhân  và tập thể; Phụ trách sinh viên tôn giáo;
   - Phối hợp  với Hội Khuyến  học Trường Đại học Quảng Bình  xét học bổng tài trợ cho sinh viên;
   - Theo  dõi  các  hoạt  động  của  Khoa  Kinh  tế - Du  lịch, Khoa Ngoại ngữ và Khoa Lý luận chính trị.
 
 
CN. Hoàng Thị  Oanh        Điện thoại : 0919.444149
Email: oanhhtqb79@gmail.com
           oanhht@quangbinhuni.edu.vn
 

 

CHUYÊN VIÊN
3. CN: LÊ THỊ NGUYỆT MINH
                                    
 
     - Phụ trách chính sách ưu đãi và việc xét Điểm rèn luyện;
     - Lưu giữ hồ sơ, quản lý sinh viên các lớp không chính quy, Liên thông;
     - Theo  dõi  các  hoạt  động  của  Khoa  GDTC - Quốc Phòng và Khoa SP Tiểu học - Mầm non.
 
CN. Thị Nguyệt Minh      
Điện thoại: 0919.360.566
Email: nguyetminhdhqb@gmail.com
           minhltn@quangbinhuni.edu.vn
 

 

CHUYÊN VIÊN
4. CN: HOÀNG VĂN BẢY
                                                               
 - Trực, bảo vệ, quản lý tại khu Ký túc xá sinh viên;
 - Quản lý sinh viên nội trú; Phụ trách sinh viên khu nội trú của Trường;
 - Theo dõi, báo cáo, cập nhật tình hình sinh viên nội trú và nắm bắt tình hình tư tưởng trong sinh  viên, báo cáo phòng Công tác sinh viên theo quy định;
 - Tham gia các hoạt động khác theo sự phân công của Trưởng phòng.
 
 
CN. Hoàng Văn Bảy
Điện thoại: 0915.159.519
Email:hvbay@gmail.com
          bayhv@quangbinhuni.edu.vn
 

CHUYÊN VIÊN
5. CN: ĐINH NHẬT HUY
              
    - Lưu  giữ  hồ  sơ và theo dõi sinh  viên hệ chính quy; Phiếu
quản lý sinh viên; Phụ trách BHYT, BHTT của HSSV; Phụ trách công tác ngoại trú; Quản lý Website phòng Công tác sinh viên;
    - Trực tiếp phụ trách mảng VHVN-TDTT trong sinh viên; 
Phối hợp theo dõi các CLB trong sinh viên;
    - Phụ trách chung các hoạt động tập thể và các hoạt động lớn của HSSV trong và ngoài nhà trường;
    - Theo dõi  các  hoạt  động  của  sinh viên Khoa Khoa học Tự nhiên, Khoa Âm nhạc - Mỹ Thuật và Khoa Kỹ thuật - CNTT.
 
CN. Đinh Nhật Huy
Điện thoại : 0915.626.267
Email: huymusician@gmail.com                               
      huydn@quangbinhuni.edu.vn
 
                                

 

CHUYÊN VIÊN
6. CN: TRẦN THỊ TUYẾT
                    
     - Phụ  trách  công  tác  Văn  phòng  Đoàn (Cán bộ
 chuyên  trách  Đoàn Thanh niên).
      - Tham gia các hoạt động khác theo sự phân công
 của Trưởng phòng.
CN. Trần Thị Tuyết
Điện thoại :0912.944.055
Email: tuyetqb7885@gmail.com
           tuyettt@quangbinhuni.edu.vn
 
                            

         
CHUYÊN VIÊN
7. CN: NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC
         
 
- Phụ trách văn phòng Hội Sinh viên (cán bộ chuyên trách
Hội Sinh viên).
       - Tham  gia  các  hoạt  động  khác theo  sự phân công của 
 Trưởng phòng.
 
   
CN. Nguyễn Thị Bích Ngọc
Điện thoại: 0941.369.845
Email: tloy.nguyen@gmail.com
           ngocnnb@quangbinhuni.edu.vn
                

          

 

 
   
 
  
 

      

NHÂN VIÊN
9. TRƯƠNG TUẤN HUY
- Trực, bảo vệ, quản lý tại khu Ký túc xá sinh viên;
- Quản  lý  sinh  viên  nội  trú;  Phụ trách sinh viên khu 
nội trú của Trường;
- Tham gia các hoạt động khác theo sự phân công của
Trưởng phòng.
 
    
CN. Trương Tuấn Huy
Điện thoại: 0816.373.777
Email: truongtuanhuy210@gmail.com
           huytt@quangbinhuni.edu.vn
 

 

 

 

Các Tin đã đăng
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Công tác sinh viên- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình