CHẾ ĐỘ - CHÍNH SÁCH

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NỘP HỒ SƠ XÉT TRỢ CẤP XÃ HỘI VÀ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ ĐỐI VỚI SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY VÀ LIÊN THÔNG CHÍNH QUY KHÓA 62, NĂM HỌC 2020 - 2021

10/1/2020 2:51:04 PM
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Công tác sinh viên- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình