GIỚI THIỆU PHÒNG CTSV

THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT ĐIỂM RÈN LUYỆN HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2018-2019

1/7/2019 4:14:09 PM
Nộp Phiếu đánh giá kết quả rèn luyện đính kèm Phiếu nhận xét ngoại trú (nếu sinh viên không ở KTX), Bảng tổng hợp điểm của lớp cho đồng chí Lê Thị Nguyệt Minh, Email: nguyetminhdhqb@gmail.com. DĐ: 0919.360.566; Thời gian nộp: Sau khi có điểm tổng kết học kỳ I, năm hoc 2018 - 2019 từ Phòng Đào tạo một tuần. (Riêng các lớp Đại học khóa 57 và cao đẳng khóa 58 phải hoàn thành trước khi SV về nghỉ tết).
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Công tác sinh viên- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình