CHẾ ĐỘ - CHÍNH SÁCH

Thông báo về việc xét miễn, giảm học phí đối với sinh viên đại học hệ chính quy khóa 59, năm học 2017 - 2018

10/9/2017 4:37:04 PM
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Công tác sinh viên- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình