ĐIỂM RÈN LUYỆN

Thông báo về việc xét điểm rèn luyện học kỳ I, năm học 2014 - 2015.

12/8/2014 4:09:13 PM
Thông báo về việc xét điểm rèn luyện học kỳ I, năm học 2014 - 2015 của các lớp hệ chính quy tập trung.
Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Công tác sinh viên- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình