THÔNG BÁO

Thông báo về việc giải quyết chế độ chính sách cho sinh viên năm học 2013-2014

4/15/2014 9:50:40 AM
Thông báo về việc giải quyết chế độ chính sách cho sinh viên năm học 2013-2014
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Công tác sinh viên- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình