THÔNG BÁO

Thông báo về việc xét điểm rèn luyện học kỳ II, năm học 2013 - 2014 của các lớp hệ chính quy tập trung

6/25/2014 5:12:41 PM
Thông báo về việc xét điểm rèn luyện học kỳ II, năm học 2013 - 2014 của các lớp hệ chính quy tập trung.
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Công tác sinh viên- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình