CHẾ ĐỘ - CHÍNH SÁCH

 
 • ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN GIẢM HỌC PHÍ   

  ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN GIẢM HỌC PHÍ

  Kèm theo thông tư liên tịch số 19/2016/TTLT-BGD&ĐT-BTC-BLĐTB&XH Sinh viên doawnload mẫu này, khai và xác nhận tại Khoa, sau đó về nộp tại Phòng Công tác sinh viên.

  29/09/2016 10:59

 • NGHỊ ĐỊNH 74/2013/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ.....   

  NGHỊ ĐỊNH 74/2013/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ.....

  NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 49/2010/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2010 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ, HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP VÀ CƠ CHẾ THU, SỬ DỤNG HỌC PHÍ ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN TỪ NĂM HỌC 2010 - 2011 ĐẾN NĂM HỌC 2014 - 2015

  04/03/2014 14:44

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Công tác sinh viên- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình