ĐIỂM RÈN LUYỆN

 
 •  THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT ĐIỂM RÈN LUYỆN HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2018-2019   

  THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT ĐIỂM RÈN LUYỆN HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2018-2019

  Nộp Phiếu đánh giá kết quả rèn luyện đính kèm Phiếu nhận xét ngoại trú (nếu sinh viên không ở KTX), Bảng tổng hợp điểm của lớp cho đồng chí Lê Thị Nguyệt Minh, Email: nguyetminhdhqb@gmail.com. DĐ: 0919.360.566; Thời gian nộp: Sau khi có điểm tổng kết học kỳ I, năm hoc 2018 - 2019 từ Phòng Đào tạo một tuần. (Riêng các lớp Đại học khóa 57 và cao đẳng khóa 58 phải hoàn thành trước khi SV về nghỉ tết).

  07/01/2019 16:14

 • THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT ĐIỂM RÈN LUYỆN HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2017-2018   

  THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT ĐIỂM RÈN LUYỆN HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2017-2018

  GVCN nộp toàn bộ hồ sơ xét ĐRL của lớp và File cho Phòng CTSV(qua đ/c Đinh Nhật Huy qua Email: nhathuyctsv@gmail.com DĐ: 0915.62.62.67) sau khi được Hội đồng cấp khoa xét, và Trưởng khoa phê duyệt. Riêng các lớp Đại học khóa 56 và cao đẳng khóa 57 phải hoàn thành trước 15/6/2018; các khóa đại học 57,58,59 và cao đăng 58,59 hoàn thành trước 23/7/2018.

  07/05/2018 15:02

 • THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT ĐIỂM RÈN LUYỆN HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2016-2017   

  THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT ĐIỂM RÈN LUYỆN HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2016-2017

  GVCN nộp toàn bộ hồ sơ xét ĐRL của lớp và File cho Phòng CTSV(qua đ/c Lê Thị Nguyệt Minh qua Email: nguyetminhdhqb@gmail.com DĐ: 0919.360.566) sau khi có điểm tổng kết học kỳ I, năm hoc 2016 – 2017 từ Phòng Đào tạo một tuần. (Riêng các lớp Đại học khóa 55 và cao đẳng khóa 56 phải hoàn thành trước khi SV đi thực tập).

  05/01/2017 09:46

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Công tác sinh viên- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình