THÔNG BÁO

 
 • Chiêu sinh các lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn   

  Chiêu sinh các lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn

  Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp, Trường Đại học Quảng Bình liên kết với Trung tâm Khoa học công nghệ và Tư vấn đầu tư, Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng thường xuyên chiêu sinh các lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn.

  12/03/2014 07:43

 • Chiêu sinh các lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn   

  Chiêu sinh các lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn

  Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp, Trường Đại học Quảng Bình liên kết với Trung tâm Khoa học công nghệ và Tư vấn đầu tư, Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng thường xuyên chiêu sinh các lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn.

  26/02/2014 15:24

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Công tác sinh viên- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình